Vi tilbyr følgende kurs:

Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring i perioden, 1.11 og 15.3
Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring i perioden,16.3 og 31.10

Førstehjelpskurs
Mørkekjøringskurs
Gratis ledsagerkurs